Aktualności

Aktualności

Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego 2014-2020

 2018-12-08

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

BENEFICJENT:

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MAGNAT SPÓŁKA JAWNA, MAREK JAROCKI, KRZYSZTOF DĄBROWSKI 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FPH Magnat Sp.j.”

CELE PROJEKTU:

Cel strategiczny Beneficjenta: pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych oraz wzrost ogólnej wartości sprzedaży Firmy w wyniku rozszerzenia działalności eksportowej.

Cel główny Projektu: zwiększenie konkurencyjności Beneficjenta poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu oraz jego wdrożenie. 

PLANOWANE EFEKTY:

- stworzenie 1 Planu rozwoju eksportu;

- podpisanie 2 kontraktów handlowych zagranicznych w 2017r. 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

19 680,00 zł 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

13 600,00 zł